Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 59 - ettnr i upfmKmningen of begge utan hoprifciiiiigy iiioehAUes dfit vissisrligen i den meningt aomdena tal tillhopa utgöra, nemligen i talen 5 och 7 'ftiw yandlade till ett enda: blotta ordet facit uttryc- ker detta. !i:o Att den analytiska naturen af denna sats lika 8å litet VederlSggesderigendm, att man ej strax inser predikatets identitet med den subjektiva upp � ^^ften, utan kommer dérilll genom rttthing pft fing- rarna iftftn 7 eller 5 till 17. Déejg[!fr nog, att man .dock likytA komitier deriill , hvilket aldrig äiittle ske; om ej 7 Odi'^ T^tklijgdi gjorde 19, hl é. om éj pVcdikatét rédaft lå^ i den sub^kti- Ti^ ' sKttnifigéb; ' Auktor sSgér i\At om analytiska ömdönrfén/ att ' firistlin predikatélf ^^ildom på ett fijrdoldt och inVbckbdt stti 1 éäb)ékUfc i förlora démVkl ibké derigimitU sin egenski analytiska omdöMeii. '""

n

3 �>.TiU..^finnetedLeA nf äkta syntetiska satser hor iSf^f ' att jen ny kunskap uppkommer i predi* katetysmnicke Ugger hvarken klart eller dunkelt i sjelf va^.fubjektets begrepp: L ex* samliga djur Jlfga. Sker nu detta äfven i satsen 7+5sia7 Kej. BSan skall frftn begreppet djur, och genom analys af dess innehåll � aldrig komma till flygan- de djur; men det är omöjligt att i 7+5 icke fin-