Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 6o -^ na begreppet 12 inneslutet. Det borde alldeles icke finnas deri, om satsen vore verkligen syntetisk. 4:0 Naturen af alla aprioriska satser Sr, al!i inedföra apodiktisk visshet; det vill säga, visshei att erfarenheten alltid skall inträfia deiined; Men huru kan denna visshet flgas, utan att jag inser fiJrnuftsnödvSndigheten deraf? och denna, är den ej alltid logisk, det vill säga analytisk? Huru hade man i alla tider kunnat vara försäkrad, att 7 och 5 göra la, om. man ej solklart funni^ att begrep^pet ij inne&tta$ i de begge begreppen. 7+5 sammanlagda. Kant hade kunnat, som det (jckes, jedan deraf föras på misstanken om någon mindre redbarhet af sin förmenta stora upptäckt, och om någon på alla tider existerande bättre grund fir nyssnämda aiUomatiska sanning och. ,alla dyliks. Till detta aritmetiska exempel läggom ännu ett metafysiskt Ibland satser af sislnämda slag anföres af Kant, såsom prof på en verklig syntetisk sats a priori, det vill säga en äkta metafysisk, denna följande: att hvad sam i tingen år varaktigt j det är Substans. Rätt bra. Jag nekar ej, att ju en . viss syntesis af tanke och tidsåskådning finnes härL Men gör detta tillfyllest? .Hyaff är bär det nya predik^tet, som skulle tillkomma gio