Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- �. io3 -^ Sådan &r nu i kortbet uppfattad den taetafj- fliska grundläggningen till denna sedefilosofi. Jag lemnar derhän huru högt pris man må hehaga sätta derpå. Spekulationer af denna metafysiska natar hafva, i teoretisk och praktisk filosofi, tid efiter annan suceederat hvarandra, icke olika ka- lakterer ritade i sanden^ som den första påföljande -Uåfivind åter upphyälft och utplånat. For min del är det mindre från den egentligen metafysi- ska sidan, som jag företager mig att undersöka det- ta system, än tyertom från den populära, och så långt grundsatserna deraf kunna finna en behörig domstol i det allmänna omdömet. Älidamälet för hela detta arbete är, som lä- sarn utan möda finner, att utreda den rätta grun- den till plig;tj det vill säga, till detta hemliga bör i menniskosinnet, som ålägger eller förbju- der gemingar, och som vi med ett vanligt ord kalla moralisk förbindelse. Ibland de principer som man i det afseendet föreslagit, synes lycksa- ligheten vara den som både varit längst och mest gällande, och emot hvilken auktors förnämsta styr- ka blifvit riktad i detta arbete. Emellertid, om redan, genom tingens mattK riella inrättning, varelsemas trefioad och väl visir sig såsom ett tydligen åsjrftadt ändamål, otsksjel^