Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-<- ila — Imä M iiltAdi, géHom v&r ^en invertés erfaren- het, kunna fökiiuhma^^ilgåendenatllréii^afTårftnuv Taliska föri^delftä^^^^ékas' lfe< ötMe^ft Mtleåa^, stimdoWI nmtf^iMM Ulétta rBlheWttf ^né �M fljév M^ni-^frlQ^föllåéynAi^lri^^ffor^^ 4^ 8lu1 �K^dMftf|^MV(JMM& A �ral �kå^f lig �^ttaM4igMUM dei^ dhiH'>ett')Aiblp#ltf • ÅilBinzill , htitraf �dé �:^lrt;^ ler aiiaiMM' �flHl^alUlikl!lili viglj- behflUbr^fiiretyädkt värt '^q^dömf^: förnuftf rättheten j så^m^^ ettj^^oför- nekligt menniskoVäEde, ocli fölider^a såsom ett sjf-^ temål � hv^rpå. afsigtea stiiudom ibrutsätter en an- nan> yisserligen . icke miiiare luiturfbiÄräfiligliet. '8n sielfva {bmuflsgåf van : denna, andra är välvttian. ' ' '.i.:./r r^ �:J?nj ifli>y �nri^i^iMir �^*^ • �•i/T 'i: �f|i.ii>^>, • nästan, ,fi)raVte(i^,^attårr!^^^^ llV^.man,.^ invända*. /yftl^jan,r^lialltP|iii,.S}igji^,,J �y-^ är. dfln i sig Äjdf ' �nna^t ;: na ( W-i tilMaWig i1i*r^ „ a^ 4ram- het 9 ]U(3dUdw;ide ^, giqfcljbjiQCteijliet ,, >:QtJii^ . 1^ i9 �m- skoreftfor tkwi)p4ywi^t$^ ^^^lo i fcdjd ,4cr^ väj^lljp bli �va* w^ patwHg drifijlid^r ^1 vi^sa .god^.gfffnifi � gar � Jn[en^)MP i^ge^tLng'gcqtn9^sa^lt tWejl.^fVti^t^ ten, hvilbepi måst^ innehålla sjeUVfi Jr^geli),,.^ gerningarna. X)enna fprdrai: en fiistara JB^^ lit- ställig hos alla � odi kan derförel)lpttw]^tf 1,^9^ gåfvan. Dess riltthet äc då också^ 4w eiju^. verkli- ga grund fiir all mgralUkr fqyhijifiid^, ,i

  • -. � " -. � Vi