Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

XVI

favoritstudier. Och han återtog den nu emot aftonen af sin lefnad, stadgade den öfvertygelse han redan fattat om dess hufvudsakligaste föremål, och följde dervid den af honom så högt älskade skaldens föreskrift, hvaraf de första orden äfven innefattade hans valspråk:

Quid verum et decens curo et rogo et omnis in hoc sum;
Cendo et compono quæ mox depromere possim.

Medan han på detta sätt lefde i ett filosofiskt lugn, obekymrad om popularitetens flyktiga ära, uppbar han beständigt af alla den äkta förtjenstens upplyste värderare samma odelade hyllning. Af öfverhetens nåd emottog han äfven förnyade prof, då han år 1815 nämdes till Kommendör af Nordstjerne Orden, och år 1818 erhöll titel af Stats-Sekreterare.

År 1790 hade Leopold ingått äktenskap med Sara Petronella Fehman, dotter af Danska Justitie-Rådet Petter Petterson Fehman och dess fru Brigitta Johanna Goës. Fru Leopold var ett intagande och snillrikt fruntimmer, som delade hans kärlek för litteraturen och ägde stor beläsenhet både i den Fransyska och Engelska. Hennes förstånd värderades högt af Leopold, och ofta förtrodde han pröfningen af sina verk åt hennes fina

smak