Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Om l&sam tycker 8ig af denoa förklaring haC^ Ta fattat nfigot närmare liegre|]^om-deki^AJ)8oluU# skall det vara � mig .angeQimÉi< �jfi!pr,B^ iki aer jag ej klÉÉaijv/ hfatå �irdeia||lnQm^ii6Ueii)#fttt)iiat hafni^ttat iB^elliiig8i' �geoi.l^akrifteai JffkOéSi^iå und Rdigfmi\};^ 9aai'^^\nA >^^ ttUifiilt stttndigtkipplr^muig � />V .rn> ..'.' �^ vj ,\ht.'^\.\ �i-i �;fri sipmlåi'^'^^ Mä^^Öettifi^nniéttdk^^Htf der eå ciniidi!^ iftfr;!?^:, Ibc^Maif Wéd^Kléa MM^ liga fulIköMgVéteif åf'4; �Ae^'*'^MM �^'**'^/iMft^ o � 8. ▼• Menniskotanken. iMtt^ 4et Hn^amti^ifA in- tet sätt obfattaAetndlighcåeaÅXJMEeBVjiiafc datföhs^att denna; elegi; öMttdlighet^illaD någenitiBg pjoMikiM^^ begrierppef ;^ kan aténnisbotadLepiy •tMjagiiaiAfilrii.sip ga , * fltnfinstoae f begjnna odéoni vi deiiäf , i^gioMi^ be- greppet oimändlq^.ftiUkoiuligbet, oabMbehöfifjer ej fullborda den annorlunda, Va- på rktt oftiUkomliga satt I genom< i gränsens blotta ^pt)hiilVaIMie•^ Om >eii alldeles negativ oändlighet, etb.otf insett ejavtiid* got, som har intet predikats * ingen: > sh^ga hetMyp mng, kunna vi deremot ibke > göra oseid^t^Tingih ste^ begrepp. En sådan oändlighet är, för oss � .en- dast ord och ingen ting vidare, ' ' ^ Jag ar alltid ledsen att jUppehåUa iisarn � vid detta helt ocli hållet negativa. Méä^éoSgVdiÄuj^