Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ i6i — kMnft egea försäkran, kan det Alisoliita :icA:e ^ skrifoas annorlunda ,• ån på biiM negativt säit,' det fUi Mgåp gencMB föraekande af allt aom kan. tlnkee affirmabelb Man . fömndrar sig blott. i det fallet ofver det myckna, aom hon ijelf.afiurmerar om det Abioliita; aft fraAit detta fel e| . m& böra anaea rättadt, genom den skyndiambet hvarmol iioa fiter atraxt fämekar hvar|e affirmation. Jag nimde of vanföre skriften Phäosophie und BeUgian, nltiHn i synnerhet egnad åt läran om det Åbsolu- � ta* Se bär satserna i kortaste sammandrag* Såsom rén obemängd identitet , vi vete re-^ iåtsk detta, är det Ahioluia hvarken objekt eller snA/eftt^f helst som, enligt uttryckUgt påstående, ii^ sådana finnas, hvarken för oss ^), eller i måjUgketen ^). Men så vida subjekt och objekt verkl^oi finnas, är det Absoluta, i det fallet � b$gge8 lika väsende ^), hfirmed bor förstås, att det ir intetdera ^}, ehum också tilKka beggede^ kirne ^). Hvad i Öfrigt angår det Abeolnta, så nt* gSrea det af det idealas och råalas dmersta idenm tåtH ^> ehuru identiteten icke bOr fiirstås om beg-

    • ) Ueeli s. e. VhiL d. Mat p. 74* '^ FhiL u. ReL p. lo.
�) Med Jahrb. Aphorr. >^)PhiLu.AeL pix '^Ideen 

m e. PbiL d NaL p 7!!. ^) PhiL n. AeL p. 26, 97. U. I4 e. PbiL d. Nat p.;!, 73. ^^PhiL xu AeL p. 14. Ié^mU^ ^. Jfr D0I II