Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


9 �

ff

�t 

9f

9>

idel skuggayner. För honom gifves ingenting ome- delbart (verkligt förbanden) , och sjelfvä åskåd- ningen är för honom blott en död tankebild. Men äfven jiist derföre skall han aldrig slita sig lös yfrån sitt tröstlösa system : ty lyckas han också nå- gonsin, att komma i den synpunkt der det verk- "liga är för oss omedelbart närvarande ^ så träder "ändå hans tjenstfärdiga inbillning (dienstbares ver- "mogen) fram, som förvandlar i hans ögon sjelfva verkligheten till blott sken och skugga** *). Och vidare : "Har man en gång medgifvit en sådan söa- "dring emellan föreställning och föremål, så blifya ock våra föreställningar blotta sken och skuggor: ty att de skulle vara aftryck af de verkliga tio- gen, låter då ej mera försvara sig. När åter våra förestälhilngar deremot på samma gäng utgöra både föreställning och redbar sak {ding) — hvilket också af det sunda menniskoförståndet al- drig varit annorlunda förstådt, eller intill denna dag förstås annorlunda — då återvänder tillika "dermed äfven menniskan tillbaka, på den sunda "och med sig sjelf enliga naturens raka och rätta "väg, ifrån en missledd spekulations oändliga för- villelser" ). Vidare:

9>

9*

ti

ff

f �

99

9f

99

M •

6

) Ideal. derWiss. Lehre. p. 217. ^) Ibid. pag. a 18.