Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/281

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


� � 
�9 
  • 'Man b^iper ej huru €tt antagande af hvad

art som helst , i fall till sitt ursprung ett blott tankefoster^ skulle kunna till den grad rotfästd sig i sinnet 9 och hlifva till den grad berrskande princip för hela vårt lif och vår verksamhet , som

  • 'tron på en yttre verld . befinnes hos oss vara" •).

Vidare. "Kan man behålla sin köld, då man hor att

  • 'tron på verklig verld (en verld utom oss), som

"dock just utgör 'sjelf va elementet för hela vårt lif "och vår verksamhet, likväl skall vara uppkommen, "icke genom omedelbar' visshet (nemligen om tin- gens när varelse), utan från Gud vet h vilka blotta skuggbilder af verkligheten, icke ens fattliga för inbillningskraften, utan blott för en död och in- 'iMllningstom spekulation'* ^). Ändtligen: "I trots af allt (alla motsägande meningar), förblir det sunda menniskoförståndet likväl alltid bförryckt vid sin tro, att det åskådade föremålet är också tillika saken i sigsjelf, och skolfilosofen, sä snart han blott gör ett steg in i den verkliga lefnaden, förgäter, äfven han, hela åtskillnaden

    • emellan dessa blotta syner (erscheinungen) öch

tingen i sig sjelfva" * �).

a �

9 �

�f* 
  • >

9 �

39

� �Å* 

?) Ideal. d. Wiss. Lehrc.p. 23& �) Ibid. p. aia. *0) Ibi^ p. a38.