Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/295

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— ^37 — och datligen tvungits att upptäcka? Så långt jag kunnat begripa ingenting annat än detta: att det gifves intet orimligare, intet tröstlösare system äa idealistens , som förvandlar hela den yttre, redbara naturen i blotta tankesjrner; men att icke dess mindre, om allt noga undersökes, hela den yttre, redbara naturen likväl icke består i annat än Uot^ ta tankesjrner ! 1 ! Man må öfver detta resultat larma och haiw ma sig så högt och ifrigt man behagar; ett annat skall dock aldrig kunna ledas ur närvarande sy- stem; och vore ej detta resultat genom de nyss anförda yttranden redan uttryckligen nog bestyrkt, skulle det dock med lika tydlighet följa af hela lärans innehåll. Icke att hon ju med alla krafter söker, att härleda de yttre naturtingen ifrån en medvetslös och otänkande verksamhet i .längd, bredd och djup, hvaraf produkten väl alltså tyc- kes böra blifva någonting annat, än blotta före- ställningar och tankesyner. Icke heller att hon ju frikostigt begåfvat denna produkt med yttre per^ manens j fortvarande bestånd j eget sjelfståU'- digt lif; för att nemligen desto mer åtskilja den ifrån tankens blotta föreställningar. Men af hela detta bemödande, hvad annat har väl kunnat upp- konmia och följa, än en så mycket större motsä- gelse till hela det öfriga systemet, som deremot i