Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/313

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


hafva någon minsta föreställning om den ena eller andra af dessa konstprodukter, så framt de icke utgjorde, lika loul iHla (ndii föi^Uenta objekter, ^äri^lt^ äMU mMtaöså éS^S^. SflUi �å �te tillstå, hb légfkHk af i%f �lar �Al eiåkt{3l|di ftjmet i begge dessa fallen icke Mk starkaste. Skall man hoppas, att den på mörka djupet, dit blott iåögoo kunna tränga, lärer ofelbart vara bättre ocl^älkn^ re, än i öppna dagen, der alla kunna följa honom/

Mw lär svara till allt detta, efter vanKghe-

tenk^aft jagioke rätt förstått Schelling, icke äger den filosoi$ska anda, det grundliga snille, som fwdrag (or, att omfatta odi bedömma hans omätlighet � Må f anL Jag förundrar mig ej öfver att sakna deasa atora ^nskaper. Jag beundrar blott, huro det sker, att så många, och der ibland nästan alla unga studerande, nu för tiden äga denu