Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/314

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


YL STYCKET. OBI NATUBFnXMBOFIBim VéU- HÅLLANDE TILL BELIOIO- NEN. En filosofis öfverenssUimniélse med de allhiflnna naturliga religionsgrunderna, ehuru den éj[ bevisar ^temets riktighet , med För Åtminstone ett forrafln- ligt begrepp derom, och var alltid ansedd dbom en förutsatt fordran till gnindligfaet Det ir^tmwj- ligt, att en irreligiös filosofi skulle van amat in falsk. Orsaken är klar. Filosofiens kall ir att un- dervisa oss om det helas yttersta bestämmelse, jemte vår egen; och religionen innebär denna be- stämmelse i sin högsta och skönaste idé; det vill säga, i den sublimaste enlighet med förnuft och rättvisa. Endast med en filosofi sAdan som den Schel- lingska filosofien, kan en sådan religionsenlighet icke äga rum , och minsta fordran derpä skulle hår blifva en orimlighet Det är nemligen här frägao, att från yttersta ursprunglighetsgrunden härleda allt som finnes, i en oafbruten kedja af naturutveck- lingar. Det är klart, att i en sådan filosofi ingen absolut