Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/316

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


BByeimiakonia att. tanke på någenting^hogre � ån jo^ den öch sinnliglieten �^ Jåg fBraktar, som jag bdr, aRa dessa anklagd- étr i refigionens namn, som väl aldrig haft* henne tiH ändamål, och troligtvis aldrig skola hafva an- dra syften, än hatets och låghetehs. F5r mig lem- ne man gerna ateisten sjelf i oqvald åthjnlning af aUsknna fnd och rolighet; så länge nemliigen hans o)y dåliga öfVertygeke utgör det enda, som kan ho- nom med rättvisa förebrås. Men om bad, e^ a^ att skonas, stämplar ofred och gör sig> sjelf till angripare; om aposteln af ea l$ra � som, offeptligen pproklamerar Giuis omöjlighet, icke bär forigra att antaga larfven af relfgionsifvef ochMe|ig njlt8ls^^|ii{ om ban lägger aUi egen viUfareUie vi4 andra^i tro- skeU som han vill skad^, oc^ söker oä^^lt att vän* da på dem den ovilja, som han önskar att från sig sjelf afleda : dä tvif velsutan är det tid att rätt- visa göresy och att sanningen framträder utan för- behålL Detta blir då pligt; och jag inser med leds- nad, att det är just den som kommer att här ålig- ga mig. Hvad alltså först angår denna filosofis nära förbindelse med religionen, och hennes påstådda identiska natur med sjelf va uppenljarelsen , så tor* de en liten uppsats, undertitel af: De nja lärorna ned deras egna ord, som för flera ar sedan Ii-