Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/318

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


'^risto / måste antagas; och huru med Försonin-

    • gen eller Återlosningen ingenting annat bör fiSr^

stås, än upphörandet hos själarna genom' dödéa af allt medvetande samt all egen och därskilt> ^ti- "atena.** .•.� � * -i^ ♦, i*' h- "Huru för Öfrigt Kristendomen | féhgt aiai � "än Kristus, icke utgör annat än en' '{orsåmring af den gamla Indiska i^ligKMen^; bch Reit^&atio- "nen en försämring af Kristendööiéb.' * *^ " �>^' lluru moralen icke är något som"utmårKer "Kristendomen ; hvilken for några se^iespraks skqU "risst icke skulle hafya existerat". "Huru en medelbar uppenbarelse jgenoni den "Heliga Skrift är någon ting helt och hållit otiD- förlitligt; att den gudomliga sanningen kan vida bättre utrönas genom historien, än genom hvad vi kalla Guds uppenbarade ord; att våra fyra Evangelisters vittnesbörd icke behöfvas; att maa "icke bör söka Kristendomens idé i dessa böcker; att det är lika, om de äro äkta eller oäkta; aitt |det icke kan vara i sitt ursprung gudomligt, som "beror på de figurer , hvilka en fjäder ritat på en "bit kalfskinn; och att dessa böcker i grunden "mera skadat än gagnat den rätta Kristenheten". Jag hoppas, att hvad naturfilosofiens identitet "Tded Kristendomen . angår, torde läsarn häraf fin-

f �

99

99

M

� � 

99