Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a83 — och hoppas. Icke blott ett det mäktigaste naturbdiof tvingar henne att bekymra sig härom; men äfren den högsta rättvisa fordrar, att hon deri må kunna komma till ett tröstande resultat. I denna undersökning inga, på ett nödvändigt sätt, frågorna om den yttre vérldens natur odi menniskosjälens; om en Gud och ett tillkommande; ^ eller rättare sagdt utgöra sjelfva hufvudämnet. He � la den menskliga varelsens värde och väl beror af dessa frågors upplösning: och det är till deras ajTgörande på ett sätt, som ger seger och trygghet åt våra högsta intressen, som filosofien egentligen behöfves. Sådant är då hennes ändamål. Låtom oss nu se till huru det blifvit uppfyldt, vare sig af den äldre eller nyare filosofien. Begynnom med dan sistnämda. Kritiska Filosofien. Efter mina spekulationer, ätt den ^^re "verld soM vi tro oss se, vidröra och oingifvas af, icke annat än ett tomt sken utan realitet ; och är blott till i våra tankesyner. Själen här ej sUbstäntialitet, ej numerisk identitel, in � getiting som gör den till fett verkligeti personligt vä^nde. Gud är blott en förnuftfi-idé , det vill säga, ett nödvändigt slutbegrepp af kaussalitlst �kedjän, som förnuftet tillskapar sig för alt fuUäii^ dä deii, och, som har ingen motsvarande verkHg^ het$ tnen hvaraf vi likväl alltid äro färdige att