Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/363

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 3o5 — g;i8 .på vira fiSrståndsgrunder, och deras erkfiooaa* de såsom villkor för natur i allmänhet Det är endast under förutsättning af dessa villkors gill- tighet � äfven om de transscendentala tingen, som' några slutsatser om dessa sistnämda kunna rimli � gen äga rum. Jag kunde nu fråga i min ordning: sedan man förnekat förståndsgrunderna, huru gör man slutsatserna? Emellan sinnligheten och det osinnliga befinner sig ett stort svalg: huru flyger man deröfver, sedan man afklippt vingarna? Men då detta kunde vara eller likna en sofism , vill -jag blott svara genom den enda påminnelsen � att alla . slutsatser om. sådana ämnen, äfven de Kanti* ska, hafva den egenskapen, att kunna genom an- dra slutsatser mot vägas och bestridas; till stort men för kunskapens påstådda realitet

EL STICKET.

ReAUTET af KDNSKAP, med HANSEEIIDE TILL FI- LOSOFIEN I ALLMÄNHET.

Hvad här blifvit sagdt med särskilt afseende på denKantiska läran, kan med ringa forändring sägas om alla; och skall alltid kunna det, sålän- Ltgpolds. Skr. IV JM. 30