Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/366

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


och hvaraf utgdres det? Är det en verklig nuine � risk enhet y som förbUfver den samma � eller ett ständigt uppkotnmande nytt med,vetande9 som för- knippar sig till de föregående? Är det en substans, det vill säga � ett verkligt beständsämne, som har Jpredikater; eller en förening af blotta predikat^r � utan något varelseämne sqm de tillhöra? Vidare.: utgör detta slags jag det först ursprungliga af allt? eller måste det anse sig � såsom utgående från nå* gonting annat som förut var � vare sig genom ny tillskapelse � eller modifikation af detta förutvaran- de? Huru föder jaget i sin. ordning tankar � vil- ipr � föreställningar � eller hpru får det dem? och huru uppkommer för dess å^yn . en hel verlds- åskåduing? Vi kunna göra oss om allt detta nå- gra mer eller mindre rimliga gissningar; men kunna vi med tio olika systemer äga någon bevi- sad naturkunskap derom? Den rätta naturkunska- pen skulle böra bestå i ett immediat förnimman- de af den ursprungliga produktiva kraften och dess verkningar. I brist deraf fordrades åtminstone ett förnuft � fullt af absoluta grundsatser � det vill säga, af absolut nödvändiga grundvillkor för all möjlig natur. Saknaden deraf � låter den ersätta aig genom ett förnuft sådant som vårt? Ett for^ nuft � hvars yttersta grundbegrepp möjligtvis icke äga nödvändighet � utan blott och endast om före-