Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/383

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 325 - nufty verkligen må kunna fora oss; huruvida hon är tillräcklig att gifva � hon allena , en trygg bot^ ten åt filosofien; eller huruvida någon ännu djupare grund finnes i menniskosinnet , som dei^ utofver må behofva anlitas: derom är ej här stäl- let att utförligt yttra nug. Jag skall finna , som |ag hoppas, något tjénligare tiUftUe dertill.

lY. sTtGKjnr.

Filosofiens stoea pusfeåga.

Filosofien äjfer tvifvelsntan flera sådatti; men se här en som väl knappast någonsin blif- vit framställd. Den lyder sålunda: finnes väl i menniskosinnet någon princip till luKttkap � 30m ersätter förnuftets otillräckligfaek; och^med tillägg af denna princ^ till förnuft odi yttre erfarenhet hvad blir indtligen filosofieo? Ingen firåga toiw de höra finnas hvarkea nyare eUer ^vigt^gBfOé Jag viU här forsöka att, sä godt jag km �, hesv �* n den. Natikreii var skyldig menniskovareUen nSd^ torftigt ljus om dess högsta angelägenheter. Men dit angéli^ina 05r ms var ej att veti, om irerlden