Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/401

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


f\f' �i f -.- . ^ - i i ♦ • • • �

BIHAN6 OM KÄNSLOPIUNCIPBN.

IFIUIf pO^TOa GOpifAII. � I |i,. ti ^. 4 fi re/v et.. Mm B � J acksljgelser for p|im^p,ne|lserna vid min Ersätt' lifn^SrPrincip. Pu &äger, ^t( du yill hålla dig blo^t yid de störfff svärig|;(e terna. Gud signe 4ig fpf dep, viljan. Kap jag besyara de stQfa inkasten, sä kappas pg, alt det ^j skaU h^fvs^ fara med det ofri|;a, M �n jag; kan 4Q?k ej betftla inin i^kuld p4 $n gftng, utan på terminer. Således i f^m eller se^ Sfn^ brefy efter lägenhet Ja, min vän, jag tänker med full <ich fiu^ pf vert ygelse , att det icke är genom tingepa na-t turgrppder ell^r från dem, som filosofien någons sip sk^ill uppstiga till d^ för oss vigtigaatfi lirpri ^U hpn på denna viig alltid akall, hådanefter som hittills, antingen ej hinn^ Irapi � eller rent ftf för^ villa sig; At( vi bsre inom oas en annan kånn€;r. dorasgrund för alla $tora sanningar � som förnuft tets hela förmåga icke kan ersätta, men som fm losofien hitUlls nästan alldeles åsidosatt^ och AU