Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/403

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 345 - Tifa ontologiska grnnawgrcpp j ]0iiite Tira htggB hufvudprinciper för varande och skeende ^ som fttt namn ^i motsägelsens och orsakligheiens grund- satser^ Utom motsägelsens, gifves likväl ingen af dessa, som vi kunna med visshet tillägga en absolut nödvändighet. Den nödvändighett som sj- nes åtfölja dem, härleder sig hos aUa de öfriga från blotta omöjligheten för oss, att länka eller föreställa oss något, utom eller öfver de yttersta villkoren för sinnlig erfarenhet: en omöjlighet, un- gefär lika med den vi röne, att upptänka ett sin- ne af annat slag, än de fem hvarmed vi hlifvit begåfvade. Således � till ex., kunna vi lika så li- tet tanka oss något skeende utan sin verkande orsak, eller någon qvfilitet utan såsom föstad vid en substantiell tillvarelse, som vi kunna föreställa oss, såsom villkor för sy nförmågan , andra tillstånd än af Ifus eller marker ^ med grada tionerna af Jbeggedera* Af dessa kategoriska eller ontologiska grund- villkor uppkomma nu alla förnuftets principer som angå natur i allmänhet; på dem bygga vi, såsom på den yttersta och djupaste grunden, alla våra omdömen och slutsatser om tingen utom oss och deras nödvändiga förhållande. Men då fråga blir, med hvad visshet och tillrdcklighet detta kan af oss göras, särdeles då vi upphöja sas iä^