Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/404

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


M � d? �i �Mg �stS>t d* wpEtkoipma i sanning starfi Pfib ^Jflib^r^ $ �{kfigUel^r ^f ipsLr^nkning pqb o^- ^Lerbet. \ Saiiningen bäraf ft^amträder vid' förslå ögon- kastet Vi kunna först och främst aldrig veta meå visshet y bura vida dessa villkor för existens i all- mSnbet, som utgöra våra så kallade kategorier, eller ontologiska grundbegrepp ^ blifvit genom ab- straktionen bimtade frfin en verkligt motsvarande yttre verld omkring oss, eller från en lika beskaf- fad drdmverld af tojnroa föreställningar oob taa- kesyner; i bvilket sednare fall den för oss si vigtiga kedjan af orsaker och verkningar, bvari- genom vi uppstiga till den bögsta ursprungliga orsaken, skulle af sig sjelf försvinna. Men om ock verkligbeten af en yttre sinnlig natur vorotfull- komligt gifven, kunna vi dock ej veta, huruvida de samma yttersta villkoren för existens som inom den gälla t qckså gälla för den öfversinnliga ord- ning af tipg � b vartill vär forskning nödvändigt upphöjer sig. Ändtligen, och om äfven sä vore, tmru f^^tig blir dock ej all vfir kunskap om den? P9 si^tpäinda, dA vi med all vår förpqftsförmäga liJLv^I aldrig kupnq franiträi^a i kännedpqi deraf iMpgre, gp till d,e ytterst allmänna villkoren for m^^m i allmänhet, Det ä? sant, att yi kuoM