Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

IV

lärdoms-idkaren med utmärkt välvilja, samt öppnade för honom utsigt att blifva anställd såsom Bibliotekarie vid den ansenliga boksamling, som Lidén förärat till Upsala bibliotek, med anslagen särskilt lön för dess vårdare. Förut borde likväl den filosofisika graden tagas; och i detta afseende reste Leopold till Akademien i Greifswald, der han år 1781 blef promoverad till Filosofie Magister. Följande året blef han derstädes Docens i Lärdomshistorien, och samma år Bibliotekarie vid Stralsunds betydliga Bibliotek, hvilket han i ordningställde, efter en egenhändigt författad katalog.[1] På denna tid biträdde han äfven Professor Möller vid utarbetandet af ett Tyskt och Svenskt lexikon, och erhöll öfver denna sin åtgärd ett hedrande vitsord i företalet till nämde bok. Sjelf erkände Leopold ofta och gerna sin förbindelse till Greifswalds lärde, bland hvilka flera voro utmärkt grundlige män. Ännu i sena åldern bibehöll han en liflig och angenäm hågkomst af deras tillgänglighet, deras älskvärda humanitet, deras färdighet, att ur blotta minnet, i ordning och sammanhang meddela ett vidsträckt kunskapsförråd. Den fria tillgång han ägde till deras enskilta biblioteker, begagnade han flitigt.

  1. Biblioteket bestod af 17000 band.