Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


dau uppiäcLt pälilUgen bekräftas? Man betäokc hvari deo besUr, och att den, riktigt öf ver vägd � inne&ttar ingenting ringarenan förnekandet, oyerk- ligheten, förvandlingen till dröm ocbdunst,af allt hy ad vi se, vidröra, erfara, af allt hvad vi un- der våra ögon och händer mätsi, väga, beräkna, fördela, sammansätta, bilda, inrätta, eller i hela deii vidsträckta Skapelsen beundra s&som bildad t odi inrätt^; af allt hvad omkring oss, och såsom ämne för vårt varseblifvande uppkommer, fortva- rar, förvandlar sig och upphör; af alla yerlds- och lefifiadsskiften, som sysselsätta vår uppmärksamhet, vårt bf^undande, våra känsloi* o. s. v. Ty det Sr ofömddigt, att allt detta försvinner efter förnufts- luritiken, utan att existera annorlunda � än såsom vår inre yarelses ^ua tankesyn^ och drömbilder, vi- da åtskillda från all slags realitet; syner, drömbil- der, bvilka, ehuru föranledda (som det medgifves) af någon ting ntom oss, under namn af ting i sig ajelf , likväl hafva med dett^ slags yttre tM^g ingen gemenskap, ingen minsta likhet; skUlra oss derföre inga yttre föremål, utan lemna oss lika så tom- ipa pl^ all kunskap, alla b^epp derom, med ett fiv^f lika så tomma på all yttre erfarenhet, som om i hela deq omätliga rymden, ifrån oss upp till fixstjernan , idie ett stoft funnes och ägde till*