Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— �7 — tygekej odi det yttre for oss ailddes obekanta ting) som skulle ligga till grund för våra föreställ*' ningar � troligtvis i hans egen mening ingenting amMt � fin ett blott nödvirn emot eogripelsen � JTag vill ej bestrida alla dessa svårigbeter � eUer de anledningar som deraf kunnat födas till försök af en belt annan slags . filosofi , än den förut vanliga, med ett ord, till den allmänna jäs-^ ning i Skolan, den slags filosofiska revolutions^ anda, som sedan någon tid uppkommit och för- � modligen skall ännu nfigon tid fortfara, under be- ständig omvexling af nya former och försök af allt större dristighet. Skolan har, likasom hafvet, si � na orkaniska skiften. De upprörda krafterna jaga bölja^ mot skyn, och tanken öfver gränsen af det tänl^bara. Men tingens ordning förbytes ej. Haf- vet nedsjunker äter till sin förra jemläga yta, och den högsväfvande spekulationen till vanligt .men � niskoförstånd. Vraken af förgångna systemer åter^ stä blott till minne af den lärda skakningen.

n. Hvad nu angär de ofvannämda mörka frfigor och menniskotankens motsägelser vid deras upp* ttopMt Skr. tfr DgL ^