Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VI

deruti varit, och i flera sådana både han tvifvelsutan pröfvat sina krafter, innan han, vid 14 års ålder, på Rådhuset i Norrköping år 1770, höll ett Tal på vers till åminnelse af Kronprinsen Gustafs födelsedag. Hans första bekantskap med Kellgren var en strid, föranledd af det Ode, som han författade vid Kronprinsen Gustaf Adolfs födelse-år 1778, och som, bland starka drag, ägde brister af öfverspänning, dem Kellgren i Stockholms Posten utan skonsamhet afhöljde. Leopold jäfvade väl i början granskningen, men hans rena förstånd erkände snart dess rättvisa, och att till smakens fullkomlighet något ännu fattades honom. Således inträffade åter ett mellanstånd af hans sångmös tystnad, till dess han, kort efter återkomsten från Tyskland, på en gång framblixtrade med sina Erotiska Oder, snart följda af Sången öfver Sleincour. Från detta ögonblick vändes på honom den allmänna uppmärksamheten, föregången af kännares bifall. Kellgren var den förste att göra honom rättvisa: och dessa stora snillen kände sig värdiga hvarandras vänskap. Samma förtjenta beundran egnades honom af Creutz, Gyllenborg, Oxenstjerna, Rosenstein. Och icke blott som skald hade han redan förvärfvat ett namn; äfven såsom