Sida:Leopold Samlade 5 1833.djvu/441

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 435 —

stilar är det största bevis af smakens antingen barndom eller förderf. På femtiotalet utnämdes Dalin till den dåvarande Kronprinsens informator. Nu var han hofman; men det var icke det som utgjorde hans märkvärdighet. Skyndom tillbaka till författaren.

Dalin gjorde hvad en ung författare bör göra, som vill känna sin styrka: han försökte den i det ena slaget efter det andra, det vill säga, han skapade dem i Sverige; ty före hans tid hade man ingenting skapat eller försökt af sann vitterhet. Svenska Friheten, tragedien Brynilda och komedien Den Afundsjuke följde hvarandra på korta mellanstånd, fast i annan ordning än de här nämnas. Och nu hade han inom få års förlopp skördat en fyrdubbel lager för fyra den tiden berömda arbeten, hvardera i hans språk det första af sitt slag. Till dess hade han arbetat att skapa sitt anseende; nu var det gjordt, nu var han vitterhetens furste; ingen täflade mera med honom om spiran; det vår hans och språkets olycka. Nu kom lyckans omsorger, och hoflefnadens förströelser. Man har sedan den tiden af honom, utom hans Riks-Historia, intet arbete af upphöjning.

Poemet Svenska Friheten utgör ett slags blandning af hjelte- och lärodikt. Utan tvifvel var det