Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/254

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 250 —

allmänna lugnet, och afskräcker dem med Polens öde ifrån vidare påminnelser.

Skriften om Finanserna har blifvit granskad i en särskilt afhandling, och så långt vid en hastig läsning kunnat dömmas, med en grundlighet och en tillbörlighet af skrifart, hvilka, ännu mer än sjelfva stridigheten i meningar, göra denna afhandling till en verklig motsats af Hr B:s arbeten.

Boken om Sveriges Statshvälfningar och Hushållsanstalter ifrån år 1720 till år 1792, är ibland alla Hr B:s skrifter, likasom den vidlyftigaste, äfven den mest kringspridda och i sanning den märkvärdigaste. Den innehåller, utom en kritik öfver 1720 års Regeringsform, en slags Riksdagshistoria för sednare tider, starkt späckad med Hr B:s egna spekulationer i några mål af den allmänna hushållningen. Jemte allt detta, innehåller denna bok ännu många flera särskilt anmärkliga saker; såsom, för att exempelvis nämna några deribland: vissa till sak och uttryck, i det minsta sagdt, ganska vågade omdömen öfver en nyss afliden Svensk Konung; flere påminnelser vid eller mot billigheten af Carl XI:s bekanta Reduktion; Rysslands garanti för 1720 års Regeringsform öfverallt anförd såsom en afgjord och oförneklig sak; bevis att Svenska Adelns jord är af all jord i riket den mest betungade; och utom mycket annat