Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 256 —

någonsin, som Hr B. vältaligt uttrycker sig, erkänslan fuktat det nyss uppkastade stoftet åt qvarlefvorne af en vårt slägtes krönta välgörare; — ty jag tror alltid, att det är på Konung Gustaf III som föresatsen af den anförda perioden ur Hr B:s företal ofelbart syftar. Andra må förklara eftersatsen.

I 3:dje del. flyta ännu några dylika tårar, bestämde att fukta det nyss uppkastade stoftet åt qvarlefvorna etc. Se här en, (pag. 81) som rinner ändå nästan stridare, än någon af de förra. — — — Men jemte gillande af satsen, (det är frågan om Ständernas hemställan 1786, rörande barnamords hämmande), förklarade Konungen uti tryckt publikation, att rikets villkor icke medgåfvo denna utväg. Ändå medgåfvo dessa villkor kort derefter större summor, än härtill behöfdes, till ökande af sådane biskopars och embetsmäns löner, som hade nog förut. — De tilläto nyss förut byggnaden af ett operahus, som täflar med de flesta i Europa — de tilläto att gräfva ner millioner kring Drottningholm och Haga — att resa bort andra millioner kring Europa — och slutligen att kriga bort ännu flera millioner emot Ryssland etc. Jag undviker att sluta denna period. Se här blott ett litet stycke, som förklarar