Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/272

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 268 —

teckning af nya filosoferna utvisar) Jo, derföre att de äga endast två grundvalar.

Den ena: Uppfostran. Den lär mig blott behaglighet i umgänge. — Det är — dölja mina fel. — De utrotas alltså icke: de skymmas endast.

Den andra: tillfredsställelsen med sig sjelf. Det är högfärden.

Att Hr B. icke känner någon annan slags uppfostran, än förställningskonsten, eller någon annan slags tillfredsställelse med sig sjelf, än högfärdens, det kan vara en sanning, och är ej ett tvistämne. Men hvilka äro då, om jag får fråga, de ädlare dygder, dem en högre upplysning hos Hr B. alstrat? Förmodligen dem, som röjas i rättsinnigheten af hans omdömen; i aflägsenheten för allt charlataneri; i den ej mindre aflägsenheten för alla tvetydiga insimulationer, som kränka obevisligen; och framför allt, i afskyn för allt egennyttigt bruk af konjunkturer och tillfällen.

Pag. 13. Nya filosofer! upplysen Kina, i stället för att förvilla Europa. Gifven åt Kineserna lagar och uppfostran. För allting skaffen dem dervid hjeltemod och frihetsanda! Detta bör falla Er ganska lätt, i fall eljest Ert system är riktigt. Ty gudlösa äro de förut. Er halfva möda är således här sparad.

Se der, efter det begrepp Hr B. ger oss om