Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/274

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 270 —

Robespierriska filosofien, har der gjort revolutionen. Gudlösheten i Kina gör åter, att inga frihetskämpar der kunna finnas, och håller hela nationen, säger han, i en feg undergifvenhet. Förlike nu detta hvem som gitter. Davus sum, non Oedipus.

Det rika fält för anmärkningar, som Hr B:s skrifter lemna, gör att man måste inskränka utdragen. Jag skall blott här tillägga ett enda ställe, som fullbordar hans målning af den nya filosofien.

Pag. 152. Hvem läste icke för några år sedan med rysning i tidningarne den tyranniske nya filosofens barbariska förfarande, som hvar söndag, i stället för att anspänna sin vagn med hästar, anspände den med Negrer. Med tungorne långt utom halsarne måste dessa löpa i kapp med hästar. De stupade; men piskades till dess de reste sig.

Nej, det blir tid att fasa för en filosofi, som så grufveligen förstenar menniskohjertat — emot bröder!

Ja, det blir verkligen också tid att med det förakt och det åtlöje, som dessa uselheter förtjena, vända bort ögonen derifrån. Man ser tillräckligt af detta enda drag hvaråt Hr B. syftar, och hvilka begrepp han önskade att hos oss utsprida om filosofien och dess idkare. Hvar bof, hvar niding