Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/275

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 271 —

är då, enligt hans milda och rättvisa omdöme, en lärjunge ur de nya filosofernas skola, en kamrat af de få upplysta snillen, som äfven vår tid och vårt land framalstrat; och galgen och stupstocken skola på det sättet aldrig emottaga andra halsar, än nya filosofers.

Men hvilken tidpunkt har Hr B. ibland oss valt, att utan all synbar anledning, med de osannaste, de gröfsta tillvitelser förolämpa en klass af stilla och nyttiga medborgare i alla länder, hvaribland åtminstone ingen i hans fädernesland genom ett enda penndrag, så mycket jag vet, berättigat honom till beskyllningar af denna hittills oerhörda beskaffenhet. Det blir ej Hr B:s fel, om man ej hädanefter hos oss nekar eld och vatten åt filosoferna, och likasom vilda skadedjur jagar tillbaka in i skogarna hvar och en, som i våra dagar utmärkt sig genom någon grad af filosofisk sinnesodling.

Ifrån det politiska ändamålet för denna bok, vore det nu anledning att komma till det påstådda filosofiska, och att med en blick på förnuftsvärdet af sjelfva afhandlingen sluta dessa anmärkningar. Men svårligen skulle, äfven med bästa vilja, något begrepp härom kunna meddelas läsaren. Man står här likasom fast i den från alla håll sammansopade mörjan af illa förstådda