Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 281 —

försvarlighet. Se här några exempel af dessa, förmodligen efter Hr B:s tanke, mycket qvicka ställen. Jag anför dem, såsom en varnande eftersyn för yngre författare, sådana, som de vid ett flygtigt genomögnande af hans bok för ögat uppfallit.

Pag. 2. Forntidens jättar bestormade himmelen med stenar. Vår tids jättar vilja göra detsamma med idel mjölmaskar.

Pag. 19. Gagnade det filosofien det minsta i sin bevisning, eller i sin makt att öfvertyga, om hon gjordes gamlare än hon är? Filosofien blefve ju i det fallet den enda mö, som trodde att få flera tillbedjare derigenom, att hon omgåfve sitt hufvud med gråhåriga löslockar, och gaf sin mun anseende af att vara vissnad och tandlös.

Ibidem. Den sanna filosofiens lärdomar, ehuru nyttige och kärkomne för verlden, äga icke dessmindre, hvad tiden angår, mycken likhet med brandvaktens underrättelser, den tid de utropades i gathörnen. Kl. half 11 lät först brandvakten oss veta, att kl. var 10 slagen. Men då hade vi redan hört det sjelfva en half timma förut ifrån kyrk-tornen.

Pag. 31. Hvad är det, som slumpen medgifver icke kunna göra? — Svar: ett par skor!

Pag. 42. Luften, lik den fordna