Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/286

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 282 —

Engelsmannen, har likasom sina särskilta privilegier, sin Magna Charta. Är äfven lik Engelsmannen deri, att när han är lugn och sig sjelf lemnad, får man honom icke ur fläcken.

Pag. 43. Elden är lik de tjenstehjon, som arheta för bara maten; men som der jemte behöfva strängaste tillsyn. Ty får elden spisa allt hvad han vill, så råkar jag snart i samma trängsel, som det fordna Rom vid trälarnas uppror under Spartacus.

Pag. 55. Menniskokroppen anatomiserad visar likasom de vanliga orgverken sig behöfva: 1:o En orgtrampare, hvilken, om jag så får säga, skall sälta orgverkets lungor i rörelse. 2:o Behöfver det en organist, som bringar det till all möjlig utöfning af dess samteliga förmögenheter etc.

Pag. 66. De nya filosoferna låta Gud endast göra hvad en hofqvartermästare gör vid högtidligheter, nemligen endast anvisa hvar materie-partikel sitt rum.

Pag. 69. Märkom, att det är för dessa stifter och kuggar i verldshjulet, som dessa filosofer i vår tid begynt predika frihet och jemlikhet..... Är icke detta upptåg allt detsamma, som om de anmälte sig till förespråkare för urverkshjulen i Danviksklockan, med ansökning att de måtte alla