Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/287

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 283 —

få blifva lika stora? och att efter denna klocka, sedan hon efter ett sådant kannstöpareförslag erhållit nya jemlika hjul, skulle Sicklaöns invånare evärdeligen förbindas att rätta sig, ehuru oordentligen klockan än ginge.

Pag. 106. Jag ville veta, efter som de (nya filosoferna) indela kroppens förmögenheter emellan lemmarne, om de på samma sätt vilja indela snillets förmögenheter emellan nerverna, så att hos hvar poet, hvar nerv haft, ifrån poetens födelse, hos sig ett rimslut förvaradt, det nerven på viss dag ger ifrån sig, antingen genom krystning, likasom pumpen ger ifrån sig vatten, eller genom tryckning, likasom orgelpipan ger ifrån sig sin ton.

Pag. 109. Således åligger det nya filosoferna, att sjelfve visa möjligheten af deras sats. Och det kunna de aldrig göra på bättre sätt, än att de framvisa en tanke, den de kunna hålla qvar med spik, tång, snöre; ett begrepp, som de förmå afklippa med sax; en slutsats, som de kunna öppna med knif; och ett omdöme, som de kunna såga i många delar.

Pag. 112. Så att menniskan har fått af honom (Voltaire) mycken likhet med det heliga romerska riket, hvilket i hvar del af rikskroppen drages med en liten riksaristokrat af egen makt