Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 285 —

Det är denna skrifart, som en viss klass af läsare hos oss ännu kallar qvick och roande. Man måste ej förundra sig deröfver. Förnuftet gör öfverallt långsamma framsteg, och smaken, som är ett förädladt, finare förnuft, gör dem ej hastigare. Men då ädlare, sannare begrepp om författares yrke och värdigheten deraf hunnit att bland oss utbreda sig; då man lärt att, äfven i skämt, åtskilja en god auktors skrifsätt ifrån sådana putslustigheter, hvaråt tanklösheten dumskrattar af en viss mekanisk retlighet: då skola tvifvelsutan dessa, så kallade infall och qvickheter, blifva för sjelfva den stora allmänheten äfven så ofördragliga, som hvar läsare af god smak och sundt omdöme nu finner dem.