Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/292

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 288 —

ännu tydligare: Våldet på Popes Rape of the Lock? En sådan titel hade åtminstone ägt förtjensten af sanning och uppriktighet. Huruvida den verkligen ej varit den mest passande, torde med någorlunda visshet kunna dömmas af följande anmärkningar.

Första Sången.

"Jag sjunger om det förskräckliga brott m. m." — Pope talar ej om brott; han säger dire offence. Det är: den grymma förtörnelse m. m.

"Den förfärliga vrede, som en ovanlig händelse uppretade." — Trivial things, betydde ännu aldrig ovanliga händelser. Det är just tvertom. Pope säger: hvilka häftiga tvister stundom härleda sig från de vanligaste, de ringaste ämnen.

"Kan väl hos ringa män uppstiga en så djerf föresats?" — Pope talar ej om ringhet, utan om kroppens litenhet. Huru dristar smått folk inlåta sig i så väldiga företag? säger han. Lord Petre, om hvilken han här talar, var ganska liten till växten, men han var ej en ringa man.

"Inskränk icke din utsigt inom låga föremål." — Pope talar ej om höga eller låga föremål: han säger things below, saker som här nedre förefalla, till skillnad ifrån dem, som tilldraga sig i den högre rymden, den osynliga verlden.