Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/299

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 295 —

förändrat ordet sjö till vätska. Som han troligen ej just är någon Silf, så har han också sett saken med helt andra ögon, och har i en liten kopp chokolad ej kunnat igenfinna bilden af en hel kokande sjö.

"Bäfvande för ödets beslut." — Pope säger: for the birth of fate; efter orden: bäfvande för hvad ödet skulle framföda. Ännu en gång, i skaldestycken sådana som detta är bilden allt, och saken intet.

Tredje Sången.

"Vid hvart och ett ord såras någons heder." — När man vill ombyta smaklösheten af detta hvardagliga talesätt, till ett uttryck af snille, säger man som poeten: för hvart enda ord dör en reputation.

"Emellertid började dagen lida. De brännande solstrålarne föllo mera snedt." — Pope säger: emellertid, nedstigande från middagshöjden, började solen att skjuta mera snedt sina brännande strålar. I det uttrycket, att dagen började lida, ligger en gäspning, hvarmed öfversättaren riktat poemet.

"Uslingar hängas, på det att jurymän måtte få äta." — Originalet har: tjufvarna måste hänga, på det att rätten måtte få spisa middag. Ordet uslingar medför ett slags klagande medlidande,