Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 54 —

rådgifvares nödvändiga tålamod? Verldskännaren ser ej nog djupt i konstens lagar; konstens son äger ej nog verldskännedom. Hvem förenar begges förtjenster?

I fall en älskare af Sophoklers konst, min Herre, vore nog lycklig att med sitt första försök falla i Edra händer, skulle han hedras af Edert bifall, eller vinna af Eder granskning. Han skulle finna i Eder en sträng domare, men en nyttig vän. Ni skulle föra honom tillbaka till ställen af hans plan, der den antingen afvek ifrån sannolikheten, eller scenens hemligare fördelar. Ni skulle hämma hans utflygt i de utbrott af passionen der den förvillades: Ni skulle, genom Edra smickerlösa råd, gifva (så långt förmågan tilläte honom att följa dem) hans språk renheten, ädelheten, höjden af Corneilles eller Konungars. Om jag ej säger Eder, min Herre, att detta verkligen skett, är det för att bespara Er brydsamheten, att emottaga en offentlig erkänsla.