Sida:Linköpings Bibliotheks handlingar 1795.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan


Innehåll:

I. Handskrifter i Linköping Bibliothek 1.
II: Fortsättning af Biskop Hans Brasks bref, ifrån det 29 Brefvet til och med det 57. 178.
III. Utdrag ur Kgl. Secr. Su. Elofsons märkeliga Handlingar från år 1556 til år 1579. 225.
IV. Nicolai Chesneopheri trenne bref til RiksCanzl. Axel Oxenstjerna. 273.
V. Pasquillus in Liturgiam, Upsaliæ inventus. 1558 178.
VI. Afskrift af Påven Innocentii vii Aflatsbref för Häradshammars Kyrka i Linköpings Stift gifvit Rom d. 14 April 1488. 278.
VII. Bref ifrån Upsala til Beckt Erickson, rörande en Predikan, som Mäster A. A. Angermannus S:t Matthæi dag hållit i Upsala mot Kloster-Lasse 1579. 281.
VIII. Biskopen i Vesterås Doctor Johan Rudbecks Lefverne, författadt af D. Herveghr 283.
IX. Utdrag utur Anecdota Benzeliana Fortsättning. 365.