Sida:Linköpings Bibliotheks handlingar 1795.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan


X. Klosterprooren Wybieralskys bref til Påfveliga Gen. Auditorn Chr. Zorawsky rörande Biskop Brasks griftvård i Klistret Landa i Pohlen 384.
XI. Kongl. Maj:ts och Riksens Canzli-Coll. Instruction hvarefter den vid Linköpings Stifts Bibliothek tilförordnade Bibliothekarien har sig uti denna sin beställning at rätta. 386.
XII. Instruction för Lectoren i Natural-Historien och Medicinen vid Kongl. Gymnasium i Link. 390.
XIII. Lections-Catalogue vid Linköpings Gymnas. 392.
XIV. Biskopen Doct. J. A. Lindbloms Författning om det til Läroverkets förmon i Linköping af Lagmannen Herr Sigfrid Gahm donerade Capital. 395.
XV. Donationer til Link. Gymn. och Stifts Bibl. som i förra Delen blifvit nämde, men icke specificerade. 398.
XVI. Fortsättning af Donationer til Link. Gymnasii och Stifts Bibl. 400.