Sida:Linköpings Weckotidningar 1794.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Tidningens afkastning för innevarande år.

Prenumerationspenningar - 20 R:dl.
För Jntimationer - - 12.
För Försålda Tidningar - 8: 16.
Summa 40: 16.


Nödiga Utgifter.

Boktryckarens Arfwode 1 R:dl. Num. 52 R:dl.
För åtgångit papper - 6.
Til Tidningsbäraren - 4: 16.
Summa 62: 16.

Kungörelser:

Graweur Kjölström från Stockholm, som nyligen anländt til Staden, underwisar, det nya och wackra sättet at Rita och Gravera, han målar äfwen Portraiter i samma smak, til civilt pris, hwilket Respective Älskare af Fria Konsterne wördsamt tilkännagifwes.

En, utmed Sjöen Wettern belägen, wäl bebygd, förmohnlig Säterie-Egendom är til Sahlu, at tilträdas den 25:te nästkommande Martii med Höst-utsäde och ett betydeligit Jnwentarium; kunnandes hugade Köpare, af underteknad, som har fössälgningen i Commission, erhålla närmare underrättelse om Egendomens beskaffenhet, så wäl, som priset derå. Linköping den 15 Nowember 1794.

Hindr. Sam. Barckenbohm.