Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
166
KVINNOPSYKOLOGI OCH KVINNLIG LOGIK

arbetsmetoder — få förmågan att självständigt bruka metoderna; att djärvt sätta in sin personlighet i arbetet, d. v. s. ge sin fantasi, sin känsla, sin tanke, sin forskning, sin kritik rörelsefrihet

Endast för några dagar sedan hörde jag från en elevskola att de karlavulnaste arbetena — men därför icke de kraftigaste — utfördes av de kvinnliga eleverna! Endast för några veckor sedan hörde jag från en högskola, att just frånvaron av tro på det för dem själva egendomliga, just ivern att eftergöra det manliga sättet att lösa uppgifterna, hämmade de kvinnliga eleverna.

Man kan lätt förstå att härmningen vållas av skräck för all den fattiga, tama, tomma, mustlösa, blodlösa fruntimmersaktighet, som nu spökar runt om som nionde gradens dilettantism. Men inte hjälpes detta med att kvinnan för sig sätter upp manliga arbetsideal. Det hjälpes endast genom att ett verkligt, allvarligt urval äger rum; att endast de, som till de vetenskapliga och konstnärliga uppgifterna drivas av inre nödvändighet, ägna sig åt dessa. Dylika unga kvinnor behöva sedan varken härma andra mäns ej heller andra kvinnors arbeten, utan endast se djupt nog in i sin egen varelse, ur vilken de ha att hämta de ingivelser, som skola komma dem att — huru stort eller huru litet deras arbetsresultat sedan än må bli — dock i och med detta giva ett värde.

Endast så kan en verklig erfarenhet vinnas om djupet och omfånget av kvinnans andliga begåvning, om dess likheter eller olikheter med mannen; endast så skall man upptäcka var den har sin styrka och sin, med styrkan sammanhängande, begränsning.

Jag har anfallit den kring sig gripande benägenheten att mäta kvinnokraftens resultat efter manliga mått, bland annat just emedan detta hindrar att vi utveckla, stegra och verkligt frigöra den kvinnliga personligheten. Redan nu borde därför alla föräldrar, som kunna låta sina döttrar följa en mer individuell studieplan, upphöra att rikta dem till studentexamen