Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
66
»naturenliga arbetsområden för kvinnan»

väv, där de många, tunna, brokiga trådarna, då de nått en viss längd, avklippas av en examenssax.

Under nuvarande skolförhållanden skulle den, av förvärvsarbetet oberoende, unga flickan mycket bättre bruka viloåren — mellan skolan och upptagandet av något allvarligt livskall — genom att under en sakkunnig ledning lära känna den husliga ekonomiens teori och praktik; eller genom att läsa den litteratur, om vilken hon blott hunnit höra talas i skolan; eller genom att grundligt tränga in i något enda vetenskapligt eller konstnärligt ämne; eller genom att utomlands verkligen lära några av de levande språken; eller genom att deltaga i någon form av arbete för andra; eller genom att äga ro och rätt till självutveckling, som även innefattar en måttligt njuten ungdomsglädje. Och innan hon gifte sig, borde genomgåendet av den nyss skildrade barnsköterskekursen vara den viktigaste delen av hennes utstyrsel!
II.

Om redan dockan, sluten till det tvååriga flickebarnets bröst, uppenbarar moderligheten inom detsamma, så kan man några år senare inför dockskåpet iakttaga ett annat drag av den gryende kvinnligheten, nämligen lidelsen att ordna ett hem. Och dock ha kvinnorna nästan endast i sitt eget hem övat detta sitt anlag. Men de äro därvid ännu, åtminstone i städerna, till stor del beroende av den bostad, de finna färdig. På denna bostad har sällan en verkligt konstnärlig arkitekt fått trycka sin prägel. Den är ett alster av byggmästaren, som endast sökt åstadkomma så många och så granna våningar som möjligt, utan hänsyn till det ändamålsenliga, det sunda eller sköna. Sålunda får man marmortrappor, men