Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
67
»naturenliga arbetsområden för kvinnan»

inga badrum; granna tak, förgyllningar och panelningar i stora förmak och salar, men en liten, solfattig barnkammare; onödig lyx i allt som synes och idel obekvämlighet i den del av våningen, där arbetet utföres. Allt detta torde icke bli annorlunda förrän kvinnorna — som de redan med framgång gjort i Amerika och England — själva göra sig till arkitekter. Inom arkitekturen, denna den manligaste av alla de sköna konsterna, torde kvinnan väl knappast komma att skapa nya stilar eller monumentala storverk. Men genom att skaffa sig yrkesduglighet som arkitekt skulle kvinnan, någon gång som självständig, annars som assistent hos de manliga arkitekterna, komma att i stort öva samma inflytande på hemmens anordningar, som hon i allmänhet övar, när en familj åt sig bygger en bostad. Det är då vanligen husfrun, som i byggnadsplanerna gör de värdefullaste ändringarna eller kommer med de för trevnaden viktigaste förslagen. Och i Stockholm har åtminstone en kvinna affärsmässigt drivit byggnadsverksamhet med utmärkt framgång.

Visserligen torde dessa kvinnliga arkitekter i början ha att kämpa mot den kvinnliga fåfängan och slentrianen. Men med de mer utvecklade husmödrarna till bundsförvanter skulle de snart lära de övriga att sätta sin fåfänga, icke i lyxrum för sällskapslivet utan i stora, soliga barnkamrar och trevliga badrum; i kök, försedda med den nya världens prydliga och arbetssparande inrättningar, samt i ett vackert rum för tjänarna. Troligen skulle även den kvinnliga arkitekten medverka till sådana anordningar, att nutidens starkt växande krav på var sitt rum för makarna kunde uppfyllas, ett krav hän mot vilket utvecklingen fortskridit, allt sedan föräldrar och barn ej längre trängde sig samman i ett rum, medan de övriga gemaken stodo tomma. Framtiden skall helt visst finna nyssnämnda anordning betydelsefull för såväl den skönhet som den individuella självständighet i samlivet, vilka den utvecklade nutidskvinnan talar för.