Sida:Nordstjernan 1859.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

25

som tillhör det inhemska regementet, samt slutligen guvernementshuset och drottningens bostad.

Men största delen af husen tillhöra kanakerna och ligga bland palm- och brödfruktträd-lunderna, utan synnerlig qvarterordning, i gårdlag af 8 till 10 hus inom samma omhägnad. De äro byggda af 2 till 3 alnar höga och 2 tum tjocka bambukäppar, hvilka äro nedstuckna i jorden till en oval ring på ett afstånd af en tum från hvarandra, hvarigenom de lemna ett svalkande luftdrag till hyddans inre, så vida de ej utanpå äro täckta af en tätt flätad matta af kokosblad, såsom vanligen fallet är i trakten af sängstället. Det hela har till stomme större bamburör eller smala stockar af brödfruktträd och sammanbindes med rep af bast. Huset täckes af ett prydligt och omsorgsfullt hopfogadt tak af Panduanusblad, som är lika tätt som varaktigt och riktigt vackert. Till följe häraf hafva icke husen denna tunga, höstack-lika form, som på Sandwichsöarne, utan en mera lätt och luftig, ja man kan väl i många fall säga elegant, och när man ser dem utan stel regelbundenhet strödda bland de resliga brödfruktträden med den mörka skuggan och de täcka findelade bladen och de höga, smärta kokospalmerna med sina svajande, sköna bladkronor samt omgifne af skönblommande, höga buskar af flera slag, så finner man sig förflyttad till ett land, som med rätta blifvit ansedt såsom ett af de mest lyckligt lottade på jorden, och der man i fulla drag kan njuta af ett sorgfritt lifs dolce far niente, aflägsnad från dessa behof och omsorger, som annorstädes äro så beredda att öfverflygla oss och nedtrycka sinnet, på samma gång de döda kroppen. Men här, der allt är en evig sommar, der lifvet aldrig upphör att ständigt nyskapas i tusende tjusande former, der visserligen allt är «ett ljuft, ett evigt enahanda», men af samma slag som mången tänker sig salighetens enformighet, der känner man, hvad det är att frossa af naturens outtömliga rikedomar och ej begära något annat eller mera.