Sida:Nordstjernan 1859.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26


Inne i dessa hus märker man icke något stort öfverflöd af dessa lyxartiklar, hvilka den under ett mindre välsignadt klimat lefvande menniskan anser sig behöfva till framkallandet af denna trefnad och komfort, som gör hemmet så vigtigt och kärt. Golfvet är i de vanligaste fall beströdt mod blad och blommor, som fylla huset med doftande vällukter, eller ock belagdt med mattor, hvarpå de temligen sysslolösa invånarne makligt hänslumra sin dag och sitt lif; putor af temligen ansenliga dimensioner, pallar med låga fötter, några högst enkla kärl, talrika koffertar och kistor af kinesisk prydlighet, och ganska snygga sängar med veckiga sparrlakan och brokiga täcken — se der allt det bohag, som fyller husen. Och man behöfver ju ej mycket mera för att i maklighet äta och sofva, mellan hvilka föga tröttande sysselsättningar deras lif delas. Man steker några som potates smakande vilda bananer, brödfrukt och svinkött öfver en eldstad af några cirkelformigt, ofta under bar himmel framför hyddan placerade stenar; man nedhukar sig under måltiden på sina extremiteter och de låga pallarne, och man vräker sig under matsmältningen i sängafrne eller på mattorna — voilà tout.

Papieti saknar hvarken bodar eller hoteller, men ingendera af dem äro ansenliga, ingen af de förra tyder på någon synnerlig stor handel eller rikedom på varor, och intet af de sednare äger denna elegans och utvidgning, som angifver, att man befinner sig i ett konungarikes hufvudstad. Tvärtom; allt är i en så liten skala som möjligt, och man har svårt att vid en blick på dessa och andra en stad utmärkande inrättningar kalla Papieti för annat än en ansenlig by. Att den emellertid har en större betydenhet, derom påminnes man af ett så att säga qvarter, som innesluter den franska guvernörens och drottningens bostäder. Detta qvarter är åtminstone på två sidor omgifvet af vallar och grafvar; på den tredje gränsa fransmännens kasern derintill och på den fjerde, invid hamnen, äro diverse militär-etablissementer, såsom