Sida:Nordstjernan 1859.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

29

regeringsomsorger — dem nog den franska guvernören öfvertagit på sina starkare skuldror — eller öfverlycklig af sin upphöjda samhällsställning — hvilken samme fransman nu i så lång tid bortåt haft all möda ospard att för henne göra så föga angenäm som möjligt. Vanligen vistas ej Pomaré i Papieti, utan på ett ställe några mil derifrån, men nu qvarhölls hon der, troligen mot sin vilja, af en egen affär med fransmännen. En hennes son, som blifvit uppfostrad hos en kung på en af de närliggande öarne, hade af denne blifvit utsedd till hans efterträdare; men detta ville fransmännen förhindra, bortförde gossen, och lågo nu i ett slags tvist derom med modren.

Hvad kanakerna — så kalla sig infödingarne äfven här — beträffar, så gäller äfven om dem mycket af det som blifvit yttradt om Sandwichsöboerna. De äro ståtliga, godsinnade, välvilliga och gladlynta menniskor, dem man ej kan se utan att tycka om, och på hvilka man tyckes kunna lämpa den satsen, att en skön natur afspeglar sig i goda sinnen. Männerna äro kraftfulla gestalter, af en präktig kroppsbyggnad, riktigt rörliga bronsgestalter, hvilkas muskelbyggnad man ej kan upphöra att beundra och hvilkas liflighet man ständigt finner outtröttlig, då det är fråga om något annat än att ligga i hyddan utsträckt på sin matta. Man bör se dem löpande bland de täta skogssnåren, se dem viga som vilddjur klättra uppföre bergklintarne eller trädstammarne, se dem, på ändarne af en lång stång, hvilande på axeln, bära sina enorma bördor, och höra dem under det sakta trafvande loppet gnola sina entoniga sånger, och man skall då finna sig betrakta ett skådespel af friskhet och kraft, hvartill få motstycken kunna uppvisas. I staden finner man dem vanligen klädda i lätta sommarkläder, nämligen ett par linnekalsonger och en hvit eller kulört skjorta; men annars gå de helt nakna och vira blott kring höfterna och låren ett stycke färgadt tyg, hvars lätta draperier ingalunda misskläda de vackra och fasta