Sida:Nordstjernan 1859.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

30

lemmarne, utan snarare upphöja deras af en ståtlig hållning ännu mera utmärkta kroppsformer.

Qvinnorna äro betydligt mindre och yppigt utvecklade till denna formens fullhet, som icke hämmas af något tvång och derföre är i så hög grad egnad att visa, huru «skapelsens mästerstycken» skola se ut för att förtjena detta namn. Det vänliga, oftast behagliga ansigtet med de gnistrande svarta ögonen, omskuggadt af ett antingen tvåflätadt eller ännu vanligare i ohämmade lockar fladdrande hår, hvars blåsvarta glans skulle utgöra mången veritabel skönhets afund och hvars behag ännu mera upphöjes af en kokett omvirad grön krans af fint formade blad, eller täcka ormbunkar, och deribland i öronhålen instucken en och annan blomma, än af en ljuft doftande hvit Morinda citrifolia, än af en högrödt strålande Hibiscus Rosa sinensis, än af en gul Malva eller annan från Flora ryckt prydnad, som på det mest eleganta sätt placeras just der, hvarest den bäst skall försköna — allt är förtjusande. Iklädd en enkel blusklädning, som nedfaller i lediga veck ända till de bara fötterna, framställer hela denna gestalt en bild af denna fria ledighet, som är ett så fullt uttryck af naturpoesi och så gerna trifves i sällskap med okonstlad grace och instinktartad täckhet. Lägg nu dertill en aldrig afbruten glädtighet, en ständig, öppenhjertig vänlighet, en total frånvaro af pryderi — och man skall medgifva, att dessa Taheitskor verkligen äro små förtjusande varelser, hvilka kanske just derigenom ej blifvit fullt så farliga, att de äro så föga afundsjuka om sina behag.

Man kan verkligen ej hafva något nöjsammare, än att helt ogeneradt träda inom deras enkla boningar, slå sig ned på de mjuka mattorna och börja underhålla en konversation, som visserligen å ömse sidor ej är fullt fattad, hvad beträffar ordalydelsen, men deremot i fullaste mått genom sin liflighet och åtbördernas uttrycksfullhet bidrager att öka det goda förståndet och höja njutningen af så angenämt tillbragta stunder. Det är