Sida:Normalupplagan (1911).djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 20. skall antvardas åt öfver- steprästema och de skrift- lärda, och de skola döma honom till döden

och antyarda honom åt 

hedningrame till att begrab- bas och gisslas och kors- fästas, och på tredje dagen skall han uppstå igen.

Då trädde Sebedei sö- 

ners moder fram till honom med sina söner, tillbad ho- nom och begärde något af honom.

Och han sade tiU henne: 

H vad vill du? Hon sade tiU honom: Säg, att dessa två mina söner-skola sitta, den ene på din högra och den andre på din vänstra sida i ditt rike.

Men Jesus svarade och 

sade: I veten icke hvad I begären. Kunnen I dricka den kalk, som jag skall dricka, eller döpas med det dop, hvarmed jag döpes? De sade till honom: Det kunna vi.

Han sade till dem: Min 

kalk skolen I dricka, och med det dop, hvarmed jag döpes, skolen I döpas, men att sitta på min högra och på min vänstra sida, det tillkommer icke mig att gifva, utan det skall gif vas dem, åt hvilka det är be- redt af min Fader. ) Joh. 18, 90 f. m Matt. 4, . Mark. 10, 86 f. ^) Matt. 26, .42. Joh. 18, U. Luk. 12, 60. (S5) Lok. 22, 26 f. (28) Joh. 13,

Och när de tio hörde 

detta, vordo de misslynta på de två bröderna.

Då kallade Jesus dem 

till sig och sade: I veten, att folkens furstar härska öf ver dem, och att de stora haf va makt öf ver dem.

Men så skall det icke 

vara bland eder, utan hvil- ken som vill bllfva stor bland eder, han skall vara eder tjänare,

och hvilken som vill 

blifva främst ibland eder, han vare eder dräng ;

likasom Människoso- 

nen icke har kommit för att låta tjäna sig utan för att tjäna och gifva sitt lif till lösen för många.

Och när de gingo ut 

från Jeriko, följde honom mycket folk.

Och se, två blinda sutto 

vid vägen, och när de hörde, att Jesus gick förbi, ropade de och sade: Herre, Davids son, förbarma dig öf ver ossl

Och folket näpste dem, 

att de skulle tiga. Då ro- pade de ännu högrre och sade: Herre, Davids son, förbarma dig öf ver oss I

Och Jesus stannade och 

kallade dem tiU sig och sade: Hvad vlljen I, att jag skall göra eder ?

De sade till honom: 

M. FU. 2, 7. Ef. 1, 7. 1 Tim. 2, 6. Tit. 2, 14. 1 Petr. 1, 19, 21. (80) Mark. 10, 46 f . Lok. 18, 36 f.