Sida:Normalupplagan (1911).djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 21. firören det till en röf var- kula.

Och till honom kommo 

blinda och halta i templet, och han botade ctem.

Men när öf versteprft- 

stema och de skriftlärda sågro de imder, som han gjorde, och barnen, som ropade i templet, sägande : Hosianna Davids son, blef- vo de misslynta

och sade till honom: 

Hör du hvad dessa säga? Men Jesus sade till dem: Ja, hafven I aldrig läst: >Af barns och spenabams mun har du beredt dig lof ?>

Och han öfvergaf dem 

och gick ut ur staden till Betania och tog härberge där.

8 Och när han på mor- 

gonen återvände till sta- den, blef han hungrig.

Och han fick se ett 

fikonträd vid vägen och gick till det och fann intet annat än löt därpå och sade till det : Aldrig mer varde frukt af dig. Och strax förtorkades fikonträdet.

Och när lärjungame 

sågo det, förundrade de sig och sade : Huru har fikon- trädet så i hast blif vit f ör- torkadt?

Men Jesus svarade och 

sade till dem : Sannerligen ä6) P». 8. 3. (lÄ) Mark. 11, 12 f. if. (81) MaM. 17. ao. Luk. 17, 6. [82) Matt. 7, 7 f. 18,19. Luk. 11, 9. Joh. 15, 7. 1 Joh. S, 22. Jak. 1, £ Säger jag eder : Om I haf- ven tro och icke tviflen, så skolen I icke allenast göra sådant som skedde med fikonträdet, utan till och med om I sägen till detta berg : Häf dig upp och ka- sta dig i hafvet, så skall det ske

Och aUt det I bedjen i 

bönen, troende, det skolen I få.

Och när han hade 

kommit in i templet, gingo öfversteprästerna och fol- kets äldsta till honom, där han lärde, och sade: Af hvilken makt gör du detta, och hvem har gifvit dig denna makt?

Men Jesus svarade och 

sade till dem: Äfven jag skall spörja eder ett ord, och om I sägen mig det, så skall jag ock säga eder, af hvilken makt jag gör detta.

Hvarifrån var Johan- 

nes' döpelse? Från him- meln eller från människor? Då öfverlade de för sig själfva och sade: Om vi säga från himmeln, så skall han säga till oss : Hvarf ör trodden I honom då icke ?

Men om vi säga från 

människor, så rädas vi för folket, ty alla hålla Johan- nes för en profet. f. (23) Mark. 11, 27 f. Lnk. 90, 1 f. Ap. G. 4, 7. 7, 27. (26) Matt. U,5. Mark. 6, 20.